Van der Kam Art

-Op zoek naar eenvoudige schoonheid-

Lijnen en cirkels


Voor een interessante toelichting over het schilderen van iconen zie
“Iconen schilderen”.

Op basis van de kenmerken van een Byzantijnse icoon kan de onderstaande geometrische figuur worden samengesteld.
Zoals men adviseert, is als basismodule de lengte van de neus genomen.


Volgens mij is er een duidelijke tweedeling tussen het linker en het rechter deel.
Links lijkt gebaseerd op een vierkant stramien, terwijl rechts een driehoekig stramien heeft.
Ofwel, je zou het zo kunnen zeggen, dat links het getal 2 en rechts het getal 3 de hoofdrol heeft.
Dat doet mij meteen denken aan een paragraaf van Mattheus 18;20:
Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden.Wat getallenwerk:
Neem neusmodule lengte gelijk aan 1 ( als uitgangspunt)
hoogte : 12 = 6 x 2 = 3 x 4 = 2 x 6 zie de drie verschillende cirkels
breedte : 3 + 2 wortel (3)
ofwel : 3 + wortel (12)

© 2021 Van der Kam Art

Thema door Anders Norén